Besluiten Raad van Toezicht

Bravis

Uit het overleg met de Raad van Bestuur volgen onder meer de volgende besluiten van de Raad van Toezicht: 

 • Wijziging van de statuten van Bravis Zorg B.V. dusdanig dat de vrijstelling van vennootschapsbelasting wordt behouden. 
 • Vaststelling van de opdracht voor de Raad van Toezicht commissie Digitalisering.  
 • Voorstel om bij het strategisch risicomanagement te focussen op 3 metarisico’s. 
 • De zorgeenheid Ziekenhuisapotheek om te vormen tot een zorgeenheid Specialistische Farmacie, waarbinnen ook de poliklinische apotheken met hun medewerkers (als gevolg van een overgang van onderneming) hun plaats krijgen.  
 • Bestaande rechtsvormen Poliklinische Apotheek Lievensberg B.V. in Bergen op Zoom, Poliklinische Apotheek Franciscus B.V. en Commanditaire Vennootschap Poliklinische Apotheek Bravis U.A. in Roosendaal op te heffen, wat voorzien is door middel van een fusie met Stichting Bravis ziekenhuis.    
 • Vaststelling Jaarrekening 2020.  
 • Vaststelling beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur. 
 • Vaststelling toezichtvisie en toezichtkader.    
 • Vaststelling kader voor getrapt toezicht. 
 • Instemming keuze tot aankoop van de bouwgrond voor het nieuwe Bravis ziekenhuis. 
 • Besluit van de Raad van Bestuur als bestuurder en enig aandeelhouder van Pathos B.V. tot fusie met het pathologisch laboratorium van ETZ. 
 • Anterieure en koopovereenkomst met de gemeente Roosendaal. 
 • Verlenging contract met accountant Deloitte voor 3 jaar 
 • Vaststelling klasse indeling V voor 2022.  
 • Vaststelling begroting 2022.