De Ondernemingsraad

Bravis

De Ondernemingsraad (OR) heeft 17 zetels. Niet alle zetels van de OR zijn bezet. 
De OR wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur, dat gevormd wordt door de voorzitter, vicevoorzitter en de ambtelijk secretaris. 

Leden Ondernemingsraad

Leden Ondernemingsraad

Op de achterste rij van links naar rechts: 
Martijn Minheere, Erik Jonker, Erik van Rooij (voorzitter), Patrick van Dijk, Albert van der Heijden, Els Holdtgrefe 

Op de voorste rij van links naar rechts: 
Annette Klaver (ambtelijk secretaris), Erik Jonker, Tanja Schrauwen, Ellen van Hooijdonk, Lianne Jongeneelen, Yvonne Broos, Inge de Kok (vicevoorzitter), Rene Plaisier 

Commissies

De OR werkt met commissies. De OR heeft reguliere commissies voor Financiën, Arbo en PR. De overige onderwerpen worden onderverdeeld in twee andere commissies (commissie 1 en commissie 2). Naast het commissiewerk neemt een aantal leden van de OR ook deel aan werk- en klankbordgroepen. 

Projectgroepen

De OR werkt ook met projectgroepen. De projectgroepen behandelen specifieke onderwerpen voor de OR zoals toegevoegde waarde, intensiveren contact met het management en PR/achterban. De projectgroepen richten zich op het verbeteren van de kwaliteit van de medezeggenschap. 

Vergadercyclus

De leden van de OR komen elke dinsdag bij elkaar. Op dinsdag wordt gestart met een dag-start, wordt commissiewerk uitgevoerd en vindt er plenair overleg plaats.  
Daarnaast zijn er verschillende gestructureerde overlegsituaties, namelijk: 

 • 6x per jaar OR-vergadering tussen de OR-leden onderling 
 • 6x per jaar overlegvergadering tussen OR, Raad van Bestuur en management HRM  
 • 1x per jaar overlegvergadering tussen OR, Raad van Bestuur en management HRM in aanwezigheid van een lid van de Raad van Toezicht 
 • 1x per jaar sluit een delegatie van de OR aan bij een vergadering van de Raad van Toezicht 
 • 6x per jaar agendaoverleg tussen Raad van Bestuur, management HRM en het dagelijks bestuur van de OR 

Verder zijn er regelmatig overleggen tussen het dagelijks bestuur en het management HRM en heeft de commissie Arbo bijvoorbeeld jaarlijks overleg met de arbo arts. Verder hebben delegaties van de OR naast bovenstaande overleggen ook structureel overleg met de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en het stafbestuur.  

Scholingen

De OR volgt jaarlijks een aantal scholingen. De OR laat zich onder andere regelmatig bijscholen op het gebied van financiën en arbo. Daarnaast zijn er onderwerp gerelateerde scholingen.

Op deze manier vergroten de OR-leden hun kennis en expertise over bepaalde onderwerpen die in de organisatie spelen. Door de coronacrisis was de OR in 2021 genoodzaakt om de scholingen voornamelijk digitaal te doen. 

 

In 2021 heeft de OR onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

 • Roosterregels medische beeldvorming 
 • Wijziging regeling reiskosten  
 • Samenwerking medisch centrum hyperbare zuurstoftherapie 
 • Samen gastvrij 
 • Aanstelling nieuw lid Raad van Bestuur 
 • Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden 
 • Fusie pathologie 
 • Strategisch risicomanagement 
 • Specialistische farmacie 
 • Nieuwbouw 
 • Jaarplan HRM 
 • Vergoedingenregeling OK 
 • Inrichting MICT 
 • Verplichte vrije dag 
 • Werktijdenwijzigingen pijnconsulenten, Dermateam Zeeland, interne geneeskunde, oogheelkunde en beveiliging 

Verder heeft de OR initiatiefvoorstellen gedaan over thuiswerkbeleid en planningshandboeken. 

Functie leden Ondernemingsraad
per 31-12-2021

 

Leden

Functie in Bravis ziekenhuis

Erik van Rooij - Voorzitter

Medisch maatschappelijk werker

Inge de Kok – vicevoorzitter

Diëtist

Yvonne Broos

Medewerker steriele hulpmiddelen

Patrick van Dijk

SEH-verpleegkundige

Albert van der Heijden

IC-verpleegkundige

Els Holdtgrefe

Stafmedewerker Cliëntzaken

Ellen van Hooijdonk

Kinderverpleegkundige

Lianne Jongeneelen

Verpleegkundige cardiologie

Erik Jonker

Beveiliger

Martijn Minheere

IC-verpleegkundige

Rene Plaisier

Anesthesiemedewerker

Tanja Schrauwen

Operatieassistent

Ambtelijk secretariaat

 

Annette Klaver

 

 

 

Eigen pagina op Bravia

Om de medewerkers op de hoogte te houden van haar activiteiten heeft de OR een eigen pagina ingericht op Bravia, het intranet van het Bravis ziekenhuis. Hier stellen de OR-leden zich nader voor. Ook zijn de gegeven adviezen en instemmingen er terug te vinden. De OR plaatst ook regelmatig nieuws op deze pagina. 

Vertrek OR-leden

De OR heeft afscheid genomen van twee OR-leden: Kees Potters is met prepensioen gegaan en heeft na 37 jaar de OR verlaten. Laura Rockx was genoodzaakt te stoppen, omdat haar drukke werkzaamheden niet meer te combineren waren met haar OR-lidmaatschap.