Doelstelling

De KinderAdviesRaad (KAR) is een raad met en vóór kinderen. De KAR helpt de Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis, de artsen, de verpleegkundigen, maar ook ouders en anderen, om de rechten van kinderen in het ziekenhuis te bewaken. De KAR wil hiermee bereiken dat de zorg en het verblijf van kinderen in het Bravis ziekenhuis nog beter worden. Daar wil de KAR met iedereen aan bouwen!

Vergaderingen

De KAR heeft in 2021 10 keer vergaderd, waarvan drie keer extra in verband met de voorbereidingen van de Landelijke Dag. Drie vergaderingen verliepen via teams, o.a. ook met Kind & Ziekenhuis.    

Deelname aan activiteiten en werkgroepen binnen Bravis

 • Onthulling boekenkast Bravis Oncologie Centrum  
  Pieter Knipscheer heeft namens de KAR de onthulling van de speciale boekenkast op het Oncologie Centrum bijgewoond. Hierin staat een brede collectie kinderboeken over kanker, bestemd voor verschillende leeftijdscategorieën en samengesteld door Bibliotheek West-Brabant. Pieter heeft die middag met verschillende medewerkers van het Oncologie Centrum gesproken over hun activiteiten voor kinderen van (groot)ouders met kanker. Zo organiseren zij regelmatig inloopmiddagen voor kinderen, die dan zelf kunnen ervaren hoe het er in het Oncologie Centrum en het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) aan toe gaat. Het plan was om hier als KAR ook een keer bij aan te sluiten en mee te denken over de invulling van de middag. Dat heeft helaas geen doorgang kunnen vinden door de verscherping van de coronamaatregelen. 
 • Week van de duurzaamheid 
  KAR heeft ook meegeholpen met de voorbereidingen voor de Week van de duurzaamheid. Met enkele andere medewerkers uit het ziekenhuis heeft de KAR een kunstwerk gemaakt, bestaande uit voorwerpen die bij de was in jassen en uniformen van personeel gevonden waren. 
 • Bezoek/gasten bij de vergaderingen van de KAR 
  Rowy Uitzinger (vertegenwoordiger Kind & Ziekenhuis) heeft een aantal vergaderingen bijgewoond met het oog op de voorbereidingen van de Landelijke Dag 2021. 
  Op 25 maart 2021 heeft Anita Donkers, adviseur duurzaamheid, een presentatie gegeven over duurzaamheid in het Bravis ziekenhuis en de KAR uitgenodigd mee te denken over dit onderwerp.  
  Jennifer Bolink, project/communicatieadviseur, is op 8 december 2021 aangesloten om de KAR mee te nemen in de ontwikkelingen rond het programma van eisen voor de nieuwbouw van het Bravis ziekenhuis.   

Werkgroepen binnen de KAR

Werkgroep ‘Landelijke Dag 2021’  
In 2020 heeft kinderarts Saskia ten Raa een presentatie gegeven over de werkgroep Transitie naar volwassenenzorg. In deze werkgroep hebben toen drie KAR-leden plaatsgenomen. ‘Transitiezorg’ was ook gekozen als thema voor de Landelijke KAR-Dag op zaterdag 20 november 2021, die in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom georganiseerd zou worden nadat deze dag in 2020 eveneens in Bravis vanwege corona afgeblazen moest worden. 
De KAR is druk bezig geweest met de voorbereidingen. Er zijn verschillende vergaderingen met zowel interne als externe contactpersonen geweest. Zo heeft Pieter samen met dr. Anneloes van Staa, gastspreker op 20 november, gespard over de invulling van het informatieve gedeelte van de dag. Ook heeft hij in Bravis aan bestuursvoorzitter Bianka Mennema en bestuurssecretaris Petra Verdult de Landelijke Dag toegelicht. Marit, Lotte en Pieter hebben ook gesproken met Eva Eikhout, die het debat zou leiden, en met de Cliniclowns die eveneens onderdeel zouden uitmaken van het programma. 
De KAR-leden hebben enorm veel werk verzet en waren erg enthousiast. Ze waren er helemaal klaar voor toen de Landelijke KAR-dag vanwege de COVID-pandemie helaas fysiek toch niet kon plaatsvinden. Kind & Ziekenhuis heeft het thema overgenomen en er een digitale bijeenkomst van gemaakt waar verschillende KAR-leden aan deelgenomen hebben. Besloten is wel om hetzelfde onderwerp te gebruiken bij een interne bijeenkomst in het Bravis ziekenhuis in 2022.

In een aantal werkgroepen werkt de KAR aan de thema’s communicatie, maaltijden, transitie kind naar volwassenenzorg. 
Het thema kind naar volwassenenzorg krijgt extra aandacht in een landelijke KAR dag. Met veel enthousiasme is hard gewerkt aan de voorbereiding van de landelijk KAR dag. Helaas kon deze vanwege corona geen doorgang vinden. Kind & Ziekenhuis heeft het thema overgenomen en er een digitale bijeenkomst van gemaakt waar verschillende KAR-leden aan deelgenomen hebben. Besloten is wel om hetzelfde onderwerp te gebruiken bij een interne bijeenkomst in het Bravis ziekenhuis in 2022. 

Voor alle werkgroepen geldt dat de coronapandemie veel roet in het eten heeft gegooid, omdat het samenkomen in het ziekenhuis door de maatregelen beperkt was. De werkgroepen zijn daardoor minder vaak fysiek bij elkaar geweest in 2021. Naast de maatregelen stond het organiseren van de Landelijke KAR-dag vooral op de voorgrond. Hier ging alle focus naartoe en kon er weinig tijd aan de verschillende werkgroepen besteed worden. De draad zal in 2022 weer volledig opgepakt worden

Samenstelling KinderAdviesRaad

Er zijn in 2021 geen nieuwe KAR-leden benoemd. Aan het eind van 2021 zijn Lise de Groen en Florijn Kielman gestopt als lid van de KAR. In 2022 gaat de KAR nieuwe leden werven. Per 8 december is Pieter Knipscheer verkozen en benoemd tot voorzitter en Julian Antens tot vicevoorzitter.

De KAR bestaat uit 9 leden en kende in 2021 de volgende samenstelling:

 • Pieter Knipscheer, voorzitter 
 • Julian Antens, vicevoorzitter 
 • Florijn Kielman 
 • Iris Martijnse 
 • Lise de Groen 
 • Lotte van Dongen  
 • Marit Fase 
 • Myrthe van Alphen  
 • Willemijn Borsboom  

Joop Verkerk (begeleider)  
Marleen Verbeek (secretaresse)  

Pieter Knipscheer (19), voorzitter:

Pieter Knipscheer (19), voorzitter:

“Ik vind het belangrijk dat ook kinderen een stem hebben in het ziekenhuis. Zelf heb ik weinig in het ziekenhuis gelegen, maar ik kwam er wel vaak vanwege mijn broertje. Hierdoor weet ik goed wat voor impact een opname kan hebben en dat het niet altijd leuk is. Met de KAR kan ik een steentje bijdragen om het ziekenhuis nog wat mooier te maken.”