Bravis zet nieuwste ontwikkeling in tegen chronische zenuwpijn

Bravis zet nieuwste ontwikkeling in tegen chronische zenuwpijn

Meer dan 2 miljoen mensen in Nederland hebben dagelijks pijn. Deze pijn vormt bij velen van hen een belemmering in het dagelijks leven. Gelukkig is steeds meer mogelijk om deze pijn te verzachten. Een van die mogelijkheden is neurostimulatie. Daarbij worden zwakke elektrische stroompjes aan het ruggenmerg of de zenuwwortel gegeven. Hierdoor ervaart de patiënt minder pijn. In een nieuwste ontwikkeling krijgt de patiënt precies de hoeveelheid stroompjes toegediend die op dat moment nodig zijn. Als vierde ziekenhuis in Nederland zet het Bravis ziekenhuis deze ontwikkeling in, met succes.

Patiënten die geholpen worden met neurostimulatie hebben chronische rug- en beenpijn, veelal veroorzaakt door een hernia. Zij zijn aan hun rug geopereerd, maar behouden de klachten. Bij de neurostimulatie stuurt een soort pacemaker via elektrodes lichte elektrische pulsen naar bepaalde gebieden van het zenuwstelsel. “Doordat de prikkels van de stimulator eerder bij de hersenen komen dan de pijn, wordt deze minder waargenomen”, legt pijnspecialist Lars Elzinga van het Bravis ziekenhuis uit. De patiënt kan binnen bepaalde grenzen zelf de sterkte van de stimulator bepalen.

Het systeem registreert

Lars en zijn collega’s merkten dat het effect na verloop van tijd minder wordt. “Dat is een bekend verschijnsel, maar we weten niet goed hoe dat komt, wellicht door gewenning”, vertelt hij. “De stimulator geeft ook alleen stroompjes af, maar geeft geen informatie terug. Nu heeft de Australische firma Saluda Medical een techniek ontwikkeld die registreert wat er in het ruggenmerg gebeurt en past daar de hoeveelheid stroompjes op aan. De patiënt krijgt dus nooit te veel elektrische pulsen, waardoor mogelijk het effect langer blijft. Of dat zo is, weten we nog niet. Het systeem is nog maar kort op de markt en sinds 2019 in Europa.”

Een heel ander leven

Lars heeft inmiddels het eerste Evoke ECAP-systeem geplaatst. “De patiënte vond het onwerkelijk. Haar pijnscore ging van 6 tot 8 terug naar 1. Ze slaapt goed, kan haar pijnstillers laten staan en haar man moet haar afremmen. Dat is echt fantastisch. Als je jarenlang elke dag met pijn wakker wordt en weer met pijn naar bed gaat, dan is dit wel een heel ander leven.”