Februari

Februari

Preventief screenen 

Vanaf begin februari worden alle inkomende patiënten op de Spoedeisende Hulp en de verpleegafdelingen gescreend op corona. Daarvoor gebeurde dat alleen bij een verdenking op COVID-19. Voortaan worden alle patiënten die binnenkomen preventief getest. Zij hoeven de uitslag van de test niet in isolatie af te wachten, omdat ze niet verdacht zijn. De screening biedt extra zekerheid om onverwachte besmettingen te voorkomen.