November

November

Hernieuwde opmars coronavirus

Eind oktober/begin november is het coronavirus bezig aan een hernieuwde opmars. Meer dan 85% van de Nederlanders is volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Het vaccin beschermt goed tegen een opname in het ziekenhuis en/of op de Intensive Care. Door het loslaten van de maatregelen loopt het aantal besmettingen wel snel op. Dat zet de zorg in de ziekenhuizen opnieuw onder druk. Daarom worden weer regels ingesteld.

  • Vanaf 6 november is het weer verplicht om in het ziekenhuis een mondneusmasker te dragen.
  • Vanaf 13 november geldt opnieuw de 1,5 meter-maatregel. De wachtruimtes woden hiervoor aangepast.
  • In de Bravis Plaza’s, vergaderruimtes en koffiekamers worden stoelen weggehaald om groepsvorming te voorkomen.
  • Op 19 november gaat De teststraat voor zorgmedewerkers weer open op het parkeerterrein bij Revalidatie/Therapie in Roosendaal.
  • Werknemers werken thuis als het kan, maar wel in overleg met de leidinggevende.

Boostervaccinatie

Vanaf 23 november kunnen de Bravis-medewerkers een boosterprik krijgen. IC-verpleegkundige Angelica Hildebrand en longarts Bart Oppedijk zijn de eersten die hun boostervaccinatie ontvangen. De laatste boosterprikken worden gezet op 18 januari 2022.

OK-programma wordt afgeschaald

Het aantal coronapatiënten in Nederland neemt steeds verder toe. In tegenstelling tot andere ziekenhuizen kan het Bravis ziekenhuis nog veel reguliere zorg leveren. Toch ontkomt ook Bravis er niet aan om het OK-programma af te schalen. De (semi-)spoed en oncologische operaties blijven doorgaan. Bovendien wordt geprobeerd de wachtlijsten redelijk op peil te houden. Daarom worden vooral bij Bariatrie en Orthopedie ingrepen uitgesteld.

Bezoekersbeleid aangepast

Door de toename van het aantal coronapatiënten mogen patiënten in de kliniek vanaf 30 november nog één bezoeker per dag ontvangen. Elkaar afwisselen is niet toegestaan. Bij de ingang staan medewerkers die de bezoekers hierop wijzen.

Extra maatregelen

Eind november stijgt het aantal coronapatiënten en de verwachting is dat het aantal ook de daaropvolgende weken blijft toenemen. Om te beschikken over voldoende bedden en met de kerstvakantie voor de deur besluit het Bravis ziekenhuis tot ingrijpende maatregelen. In Bergen op Zoom wordt een extra cohortafdeling geopend. Vanaf 6 december sluiten de afdeling 3AB en de operatiekamers in Roosendaal. De sluiting geldt tot na de kerstvakantie. Hiermee speelt het ziekenhuis diensten vrij, die nodig zijn om de coronazorg te leveren.

Coronaverhalen

Door corona neemt de druk bij de verschillende teams in het ziekenhuis toe. In verschillende filmpjes vertellen Bravis-medewerkers hoe zij de vierde golf beleven. Lees hieronder hun verhalen.