Garanderen breed zorgaanbod

BRAVIS

Het Bravis ziekenhuis wil voor de inwoners van de regio hét ziekenhuis zijn: een compleet ziekenhuis waar de inwoners uit het werkgebied van Bravis terecht kunnen voor een breed aanbod van medisch-specialistische zorg. Om dit waar te maken hebben we in het verslagjaar o.a. ingezet op het organiseren van de multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen over de grenzen van vakgroepen en de organisatie heen, de implementatie van ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik van zorg en innovaties op het gebied van oncologische zorg.  

Zorg voor kwetsbare ouderen

Zorg voor kwetsbare ouderen

Borging van continuïteit van informatie ten gunste van continuïteit in kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen is een belangrijke pijler binnen de ambitie ‘Garanderen breed zorgaanbod’. De kwaliteit van de feitelijke overdracht is hiervan één onderdeel. In het verslagjaar zijn op diverse fronten speerpunten opgepakt, gericht op de continuïteit van het overdrachtsproces. Zowel bij verwijzing naar en opname in het ziekenhuis als bij ontslag. 

Voorbereiding Intensieve Samenwerking Afdeling (ISA)

In 2021 zijn de voorbereidende gesprekken gestart voor de realisatie van een Intensieve Samenwerking Afdeling (ISA). Dat is een afdeling voor patiënten met meerdere diagnosen die op dat moment samen het klinische beeld bepalen.  

Op dit moment wordt deze groeiende groep patiënten behandeld via intercollegiale consulten, wat vertragend werkt en bovendien verwarrend kan zijn voor de patiënt. Het duurt langer voor het behandelplan gereed is, waardoor de patiënt ook langer in het ziekenhuis ligt.  Op een ISA wordt de patiënt met multiproblematiek besproken in een multidisciplinair behandelteamoverleg, waaraan wordt deelgenomen door de specialismen geriatrie, longgeneeskunde, cardiologie en interne geneeskunde. Met deze procesgerichte aanpak kan sneller en doeltreffender een integraal behandelplan afgestemd en uitgevoerd worden. De patiënt weet zo sneller wat er aan de hand is en – afhankelijk van het vervolg – ligt minder lang opgenomen.  

ZorgEvaluatie en Gepast gebruik (ZEGG)

De eerste projecten in het kader van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik zijn succesvol geïmplementeerd. In overleg met de vakgroepen van Bravis en CZ Zorgverzekeraar zijn voor 2021 14 onderwerpen afgesproken, gericht op de implementatie van bewezen gepast gebruik van zorg. Nagenoeg alle projecten laten de gewenste ontwikkeling zien. Voor 2022 worden 11 nieuwe onderwerpen afgesproken in overleg met vakgroepen en CZ. 

Oncologische zorg naar thuis

Oncologische zorg naar thuis

In 2020 is in samenwerking tussen het Bravis ziekenhuis en Allerzorg Care for Cancer een pilot gestart om patiënten ook thuis, in hun vertrouwde omgeving, chemotherapie te geven. De behandeling wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde oncologieverpleegkundige, er is een koppeling is met het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis en de medicatie wordt geleverd door de ziekenhuisapotheek. Het toedienen van de therapie verloopt volgens richtlijnen en protocollen, zoals gehanteerd in het Bravis ziekenhuis. Het project is in 2021 geëvalueerd. De resultaten zijn zeer positief.