Intensiveren van regionale samenwerking

Bravis

Voor het Bravis ziekenhuis staat naadloze samenwerking in de regio centraal, zodat voor patiënten de verschillende fasen in het zorgproces logisch op elkaar aansluiten en als een continuüm worden ervaren. We realiseren deze zorg door intensief samen te werken met huisartsen, regionale zorgpartners, met welzijnsorganisaties en met gemeenten. We zetten in op de Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Chronische en laagcomplexe zorg die ook buiten de muren van het ziekenhuis gegeven kan worden, laten we thuis of in de eerste lijn plaatsvinden. 

 

Bravis Beter thuis

De beweging om patiënten steeds meer thuis of dichter bij huis medisch specialistische zorg te verlenen is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Het Bravis ziekenhuis zet deze ontwikkelingen in onder de noemer ‘Bravis Beter Thuis’.  

Medisch-specialistische verpleging thuis

Medisch-specialistische verpleging thuis

Chronisch zieke patiënten moeten vaak naar het ziekenhuis. Dit kan soms veel extra energie kosten. Om ziekenhuiszorg minder belastend te maken, doet Bravis in samenwerking met haar zorgpartners een aantal ziekenhuisbehandelingen bij de patiënt thuis, zoals bloedtransfusie, oncologisch-verpleegkundige handelingen, intraveneuze (antibiotica) behandelingen en dialysebehandelingen. Medisch-specialistische verpleging in de thuissituatie heeft een positief effect op de patiënt. 

Onderzocht wordt of er, naast bovengenoemde behandelingen, meer injecties- en infuustherapieën naar huis, of, als het thuis niet kan, naar een Bravispunt in de buurt verplaatst kunnen worden, in samenwerking met de thuiszorg. 

Jan de Block uit Oudenbosch moest in een jaar tijd 70 keer naar het ziekenhuis voor chemo- of immuuntherapie. Dat is verleden tijd. Sinds mei 2021 krijgt hij zijn behandeling in zijn vertrouwde omgeving, thuis.

Bravispunten

Bravispunten

Een mooi voorbeeld van Bravis Beter Thuis zijn de Bravispunten. In het verslagjaar zijn vijf Bravispunten gerealiseerd, verdeeld over het verzorgingsgebied van het Bravis ziekenhuis: in St. Willebrord, Steenbergen, Oudenbosch, Huijbergen en Tholen. In deze kleinschalige voorzieningen kunnen patiënten dichter bij huis terecht voor specialistische zorg en eerstelijns diagnostiek, waarvoor zij eerst naar het ziekenhuis moesten. Samen met onze regionale zorgpartners Diagnovum, TWB Thuiszorg met Aandacht, tanteLouise en Groenhuysen zorgen we op deze manier voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Zodat de patiënt zelf de regie houdt over zijn gezondheid en verzekerd is van dezelfde kwaliteit van zorg. 

Telemonitoring

Het Bravis ziekenhuis startte in 2020 met telemonitoring oftewel thuismeten. Inmiddels is telemonitoring via de Thuismeten app uitgerold voor vijf patiëntengroepen: COPD, hartfalen, hypertensie (hoge bloeddruk), zwangerschapshypertensie (hoge bloeddruk) en COVID-19.  

Bianka Mennema-Vastenhout, bestuursvoorzitter Bravis ziekenhuis:

We bouwen aan een nieuw ziekenhuis. Niet alleen van steen, maar ook aan de zorg van de toekomst. Bij deze ontwikkeling hoort ook een andere manier van patiëntencontact. Als patiënt beslis je samen met jouw zorgverlener wat voor jou het beste is en daarin heb je als patiënt zelf de regie in handen. De BeterDichtbij app is daarin een handig hulpmiddel 

 

Samenwerking optometrie

In een samenwerking tussen Huisartsencoöperatie West-Brabant, oogartsen van het Bravis ziekenhuis en gespecialiseerde optiekzaken in de regio is gezamenlijk een nieuw zorgproces ontwikkeld om voor patiënten met bepaalde klachten een oogonderzoek te doen bij de gespecialiseerde optiekzaak in de buurt. De optometristen die dit onderzoek doen, voldoen aan de kwaliteitseisen van Bravis. In 2022 gaat het nieuwe zorgproces van start voor patiënten, die daarmee dichter bij huis de juiste oogzorg op de juiste plek ontvangen.  

BeterDichtbij app

In het verslagjaar is de BeterDichtbij app gelanceerd voor patiënten van de specialismen Oncologie, Reumatologie en Kindergeneeskunde. Met deze app kunnen patiënten rechtstreeks hun vraag stellen aan hun zorgverlener, gewoon vanuit huis en op elk moment.

Meekijkconsulten

Meekijkconsulten

In 2021 is een start gemaakt met digitale meekijkconsulten tussen de HCWB (Huisartsencoöperatie West Brabant) en medisch specialisten van Longgeneeskunde, Cardiologie en Interne geneeskunde van het Bravis ziekenhuis. Met het meekijkconsult kan de huisarts op afstand laagdrempelig een medisch specialist consulteren zonder dat een verwijzing nodig is naar het ziekenhuis. De medisch specialist adviseert de huisarts over de behandeling of het vervolgtraject.