Optimaal inzetten van technologie en digitalisering

BRAVIS

De digitale en technologische ontwikkelingen maken grote veranderingen in de zorg mogelijk. Het Bravis ziekenhuis wil hier belangrijke stappen in zetten. Niet als doel op zichzelf, maar als middel om de kwaliteit en toegankelijk van zorg te waarborgen. Laagdrempelige gegevensuitwisseling met patiënten en zorgverleners en digitale monitoring en communicatie staan daarin centraal. Dat doen we samen met onze partners in de regio. 

Bravis stimuleert innovatief denken met speciale opleiding

Bravis stimuleert innovatief denken met speciale opleiding

Het innovatief denken als een olievlek door het ziekenhuis laten stromen. Dat is het idee achter de Bravis Innovatie School (BIS) die op vrijdag 10 september 2021 van start ging. Tien deelnemers - variërend van OK-medewerkers, een apothekersassistent en verpleegkundig specialist tot verloskundige en doktersassistent - worden in acht maanden opgeleid om ideeën voor technische innovaties te realiseren. Zij hoeven het niet alleen te doen. Naast de begeleiding door het Brave InnovatieTeam krijgen de BIS-studenten in het eerste deel van hun opleiding hulp van elf Avans-studenten.

De Bravis Innovatie School is een vervolg op de Verpleegkundige Innovatie School die in 2020 met succes heeft gedraaid. Een aantal uitgewerkte ideeën is ook echt uitgevoerd. Daarnaast vonden de deelnemers het een waardevolle opleiding en vervullen ze nu een ambassadeursrol op het gebied van innovaties.  

Implementatie van HiX 6.2

In 2021 heeft het Bravis ziekenhuis haar Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) HiX geüpdatet naar versie 6.2 mét standaard content. Bravis gebruikt de standaard content van HiX als basis voor digitale toekomstplannen. In die plannen zet het ziekenhuis sterk in op digitale processen, een grotere regierol voor de patiënt en registratielastverlichting voor de zorgprofessionals. 

Albert-Jan Mante, lid Raad van Bestuur:

“Patiënten en medewerkers staan in de Bravis-visie 2030 'Het nieuwe Bravis' centraal. Voor onze patiënten is het belangrijk dat onze zorg waarde toevoegt en, indien mogelijk, dichtbij geleverd wordt. Voor onze medewerkers is het belangrijk dat zij uniform registreren, waardoor de registratielast vermindert en zij hun zorg doelmatiger kunnen verlenen. Ook willen wij de gegevensuitwisseling met andere partijen – collega ziekenhuizen, huisartsen en natuurlijk de patiënten zelf– makkelijker laten verlopen.”

  • Sinds 2021 zet het Bravis ziekenhuis Artificial Intelligence (AI) in als extra hulpmiddel bij het ontdekken van bloedingen in de hersenen. De slimme software van Aidoc kijkt met de radioloog mee en geeft een melding als een afwijking is ontdekt. In de testperiode van drie maanden heeft het programma 1300 scans beoordeeld en geen enkele bloeding gemist. Een ander groot voordeel is dat mogelijke hersenbloedingen sneller worden ontdekt. De patiënt merkt niets van deze toepassing en heeft er alleen maar baat bij. 

  • In de afgelopen decennia hebben zich grote veranderingen voorgedaan in de zorg. Deze veranderingen hangen samen met de introductie van een groot aantal nieuwe interventies in de klinische praktijk. Veel van deze interventies hebben bijgedragen aan het verbeteren van de prognose en de kwaliteit van leven van patiënten. Daarnaast hebben ook innovaties van het zorgproces de kwaliteit van zorg sterk verbeterd.  

Inzet van medische technologie

Inzet van medische technologie

Het Bravis ziekenhuis en Philips werken al een aantal jaar intensief samen op het gebied van patiëntbewaking en andere slimme connected care oplossingen. De doorontwikkeling van het gebruik van de slimme pleister (Biosensor) is daar een mooi voorbeeld van. Tijdens coronagolf in de eerste maanden van 2021 werd de slimme pleister ingezet op de longafdeling om de patiënten beter in beeld te kunnen houden.

In december 2021 tekenden Bravis en Philips Healthcare een partnerovereenkomst voor tien jaar. Daarmee wordt de samenwerking rond zorgvernieuwing verder uitgebreid. Daarnaast gaat Philips adviseren bij de nieuwbouw van Bravis om te zorgen dat het nieuwe ziekenhuis klaar is voor de toekomst. 

Om meer successen te realiseren zullen Bravis en Philips per jaar tenminste twee nieuwe projecten opzetten. Het eerstvolgende project is het optimaliseren van het bariatrische zorgpad (maagoperaties), waarbij het monitoren van patiënten van de Intensive Care tot thuis in één vloeiende lijn zou moeten gaan plaatsvinden. De patiënten worden vervroegd ontslagen en op afstand gevolgd met de Philips Healthdot sensor.