Vergroten van patiëntwaarde

Bravis

Zorg die nu én in de toekomst aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van onze patiënt; dat is waar de kern van de ambitie ‘Vergroten van patiëntwaarde’ om draait! De aandacht verschuift van reactieve zorg op het moment dat iemand ziek is, naar meer aandacht voor het voorkomen van ziek worden (preventie) en het omgaan met ziekten (positieve gezondheid). Daardoor draagt onze medisch specialistische zorg bij aan een betekenisvol leven voor onze patiënt. We betrekken patiënten bij hoe we de zorg vormgeven en versterken hun vaardigheden, zodat zij de mogelijkheid krijgen zelf regie te nemen over hun eigen zorgproces. Zo beslissen we samen met de patiënt hoe wij waarde toe kunnen voegen aan zijn of haar leven.

Samen beslissen

Samen beslissen

Wie ziek wordt, komt voor verschillende keuzes te staan. Maar hoe kies je welke behandeling het best bij je past, wanneer er meerdere behandelingen mogelijk zijn? Om patiënten hierin beter te kunnen ondersteunen, is er het project Samen Beslissen: een proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch beleid, welke behandeling het beste bij de patiënt past. Daarbij worden alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden meegenomen. Zo’n gesprek is soms best lastig. Daarom introduceerden we in 2021 bij vijf vakgroepen acht verschillende keuzehulpen: tools die zowel de arts als de patiënt helpen dat gesprek te voeren. 

BravisRadar

BravisRadar

Het Bravis ziekenhuis betrekt patiënten structureel bij het verbeteren van de zorg. Zo maken wij gebruik van het online instrument BravisRadar waarmee patiënten hun ervaringen kunnen delen met betrekking tot polikliniekbezoeken en klinische opnames.

Doel van de BravisRadar is het verbeteren van de zorgprocessen op de betreffende afdelingen. Het team heeft zelf zicht op wat er leeft onder de patiënten en kan daardoor snel verbeteracties opzetten. In 2021 namen alle verpleegafdelingen deel aan de BravisRadar en 95% van de poliklinieken. 12.400 patiënten hebben dat jaar de BravisRadar ingevuld. Gemiddeld waarderen zij het ziekenhuis met een 8,6. 

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid

Hoewel de zorg jarenlang alleen gericht is geweest op ziekte en medische oplossingen, komen we er gaandeweg achter dat deze benadering niet altijd voldoende mogelijkheden biedt om aan te sluiten bij de wensen van de patiënt, bijvoorbeeld wat betreft behandeling en begeleiding. In 2021 zetten we daarom Positieve Gezondheid op de kaart; een benadering waarbij gezondheid niet alleen draait om de af- of aanwezigheid van ziekte of medische klachten, maar des te meer om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het accent ligt daarmee niet meer op de ziekte, maar op de mens zelf; op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Gastvrijheid kliniek

Gastvrijheid kliniek

De afdeling Facilitair Bedrijf biedt haar diensten aan patiënten, bezoekers en medewerkers aan op een integrale en proactieve wijze om daarmee een gastvrije en vertrouwde omgeving te bieden. Met het project Samen Gastvrij 2.0 is in 2021 op tal van thema’s vorm en inhoud gegeven aan het project om de beleving van eten en drinken te verbeteren.  

Sparkle

Sparkle

Kinderen die op jonge leeftijd iets vervelends meemaken, kunnen daar op latere leeftijd veel last van hebben en hulp gaan mijden. Om een ziekenhuiservaring bij kinderen zo prettig mogelijk te laten verlopen, kunnen medewerkers van het Bravis ziekenhuis de hulp inroepen van team SPARKLE: een multidisciplinair team dat ernaar streeft om kinderen geen of zo min mogelijk angst, pijn en stress te laten ervaren tijdens hun behandeling.