Overzicht nevenfuncties Raad van Bestuur

Bravis

 • drs. T.H. Mennema - Vastenhout

  drs. T.H. Mennema - Vastenhout

  Functietitel
  Voorzitter  

  Leidinggevende of niet-leidinggevende functie
  Leidinggevend

  Jaar benoeming bestuurder
  2017

  Datum indiensttreding
  1 juli 2017

  Nevenfuncties

  Functies in de Bravis groep

  • Vertegenwoordiger bestuurder en enig aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Bravis Zorg B.V. 
  • Vertegenwoordiger bestuurder en mede aandeelhouder Bravis Zorg B.V. in Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. 
  • Vertegenwoordiger bestuurder en enig aandeelhouder Bravis Zorg B.V. in Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V.  
  • Vertegenwoordiger bestuurder en enig aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Pathos, pathologielaboratorium Zuid West Nederland B.V.  
  • Vertegenwoordiger bestuurder en enig aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Paramedisch Centrum Zuid West Nederland B.V. 
  • Vertegenwoordiger enig aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Poliklinische Apotheek Lievensberg B.V. (per 1.1.2022  verdwenen door fusie met Stichting Bravis ziekenhuis) 
  • Vertegenwoordiger bestuurder en enig aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Poliklinische Apotheek Franciscus Roosendaal B.V. (per 1.1.2022 verdwenen door fusie met Stichting Bravis ziekenhuis) 
  • Vertegenwoordiger stille vennoot Stichting Bravis ziekenhuis in Commanditaire Vennootschap Poliklinische Apotheek Bravis U.A. (per 1.1.2022 ontbonden)  

  Regionale bestuurlijke functies

  • Voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg, regio Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen 
  • Voorzitter bestuur Stichting WestWest (Transmurale Samenwerking Ketenzorg westelijk West-Brabant) 
  • Vertegenwoordiger Stichting Bravis ziekenhuis en bestuurslid Stichting Care Innovation Center 
  • Bestuurder Qocon C.V.   

  Bovenregionale bestuurlijke functies

  • Vertegenwoordiger stille vennoot Stichting Bravis ziekenhuis in Commanditaire Vennootschap Microvida   
  • Vertegenwoordiger aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Microvida B.V.  
  • Vertegenwoordiger aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Accureon B.V.  
  • Voorzitter dagelijks bestuur Embraze  
  • Lid ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) Noord-Brabant 
  • Lid Consortiumraad Palliatieve Zorg Zuid-West Nederland 

  Landelijke bestuurlijke functies

  • Lid NIAZ/Qualicor participantenraad  
  • Lid NVZ Bestuursadviescommissie Kwaliteit & Organisatie

  Overige activiteiten

  • NIAZ/Qualicor-auditor 

  Totaal bezoldiging 2021 in het kader van de WNT 

  € 208.997,- 

 • J.M.J. Collette

  J.M.J. Collette

  Functietitel
  Lid a.i. (tot 1 juli 2021) 

  Leidinggevende of niet-leidinggevende functie
  Leidinggevend

  Jaar benoeming bestuurder
  2020

  Datum indiensttreding
  12 oktober 2020

  Nevenfuncties

  Functies in de Bravis groep

  • Vertegenwoordiger bestuurder en enig aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Bravis Zorg B.V. 
  • Vertegenwoordiger bestuurder en mede aandeelhouder Bravis Zorg B.V. in Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. 
  • Vertegenwoordiger bestuurder en enig aandeelhouder Bravis Zorg B.V. in Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V.  
  • Vertegenwoordiger bestuurder en enig aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Pathos, pathologielaboratorium Zuid West Nederland B.V. 
  • Vertegenwoordiger bestuurder en enig aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Paramedisch Centrum Zuid West Nederland B.V. 
  • Vertegenwoordiger enig aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Poliklinische Apotheek Lievensberg B.V. (per 1.1.2022  verdwenen door fusie met Stichting Bravis ziekenhuis) 
  • Vertegenwoordiger bestuurder en enig aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Poliklinische Apotheek Franciscus Roosendaal B.V. (per 1.1.2022 verdwenen door fusie met Stichting Bravis ziekenhuis) 
  • Vertegenwoordiger stille vennoot Stichting Bravis ziekenhuis in Commanditaire Vennootschap Poliklinische Apotheek Bravis U.A. (per 1.1.2022 ontbonden) 

  Regionale bestuurlijke functies

  • Lid bestuur Regionaal Elektronisch Netwerk

  Bovenregionale bestuurlijke functies

  • Vertegenwoordiger stille vennoot Stichting Bravis ziekenhuis in Commanditaire Vennootschap Microvida
  • Vertegenwoordiger aandeelhouder Stichting  Bravis ziekenhuis in Microvida B.V.
  • Vertegenwoordiger aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Accureon B.V.

  Overige activiteiten

  • Docent bij NVTZ/Avicenna
  • Docent bij Kennismiddagen

  Totaal bezoldiging 2021 in het kader van de WNT

  € 176.768,-

 • drs. A.J.C. Mante

  drs. A.J.C. Mante

  Functietitel
  Lid (vanaf 1 juli 2021) 

  Leidinggevende of niet-leidinggevende functie
  Leidinggevend

  Jaar benoeming bestuurder
  2021

  Datum indiensttreding
  1 juli 2021

  Nevenfuncties

  Functies in de Bravis groep 

  • Vertegenwoordiger bestuurder en enig aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Bravis Zorg B.V. 
  • Vertegenwoordiger bestuurder en mede aandeelhouder Bravis Zorg B.V. in Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. 
  • Vertegenwoordiger bestuurder en enig aandeelhouder Bravis Zorg B.V. in Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V.  
  • Vertegenwoordiger bestuurder en enig aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Pathos, pathologielaboratorium Zuid West Nederland B.V. 
  • Vertegenwoordiger bestuurder en enig aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Paramedisch Centrum Zuid West Nederland B.V. 
  • Vertegenwoordiger enig aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Poliklinische Apotheek Lievensberg B.V. (per 1.1.2022  verdwenen door fusie met Stichting Bravis ziekenhuis) 
  • Vertegenwoordiger bestuurder en enig aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Poliklinische Apotheek Franciscus Roosendaal B.V. (per 1.1.2022 verdwenen door fusie met Stichting Bravis ziekenhuis) 
  • Vertegenwoordiger stille vennoot Stichting Bravis ziekenhuis in Commanditaire Vennootschap Poliklinische Apotheek Bravis U.A. (per 1.1.2022 ontbonden) 

  Regionale bestuurlijke functies

  • Voorzitter bestuur Regionaal Elektronisch Netwerk 

  Bovenregionale bestuurlijke functies

  • Vertegenwoordiger stille vennoot Stichting Bravis ziekenhuis in Commanditaire Vennootschap Microvida   
  • Vertegenwoordiger aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Microvida B.V.  
  • Vertegenwoordiger aandeelhouder Stichting Bravis ziekenhuis in Accureon B.V.  

  Totaal bezoldiging 2021 in het kader van de WNT 

  € 105.318,-