Samenstelling Raad van Toezicht

Bravis

 • Dhr. dr. M.A. (Michel) Dutrée (1958)

  • Voorzitter Raad van Toezicht 
  • lid commissie Bedrijfsvoering en Financiën 
  • lid commissie werving en selectie leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur (commissie is een afgeleide van de commissie Governance en Human Resource) 

  Jaar benoeming
  2020 

  Jaar herbenoeming
  -- 

  Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode
  31-12-2023 

  Deskundigheidsgebied
  Politiek en overheid, Strategie, Ethiek & Integriteit 

  Hoofd- en nevenfuncties
  Hoofdfunctie

  • Eigenaar Assistis 

  Nevenfuncties

  • Voorzitter bestuur NVLF 
  • Tuchtrechter Dopingkamer Instituut voor Sportrechtspraak 
  • Voorzitter Longkanker Nederland 
  • Voorzitter Streeklab Haarlem 
  • Voorzitter Raad van Toezicht Certe 
 • Drs. R.M. (Roel) Aleva (1958)

  • Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid 
  • Lid commissie Digitalisering 
  • Op voordracht van het Stafbestuur 

  Jaar benoeming
  2018 

  Jaar herbenoeming
  -- 

  Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode
  30-6-2022 

  Deskundigheidsgebied
  Medisch inhoudelijk, kwaliteit en veiligheid, management van zorg 

  Hoofd- en nevenfuncties
  Hoofdfunctie

  • Medisch specialist (longarts somnoloog) 

  Nevenfuncties

  • Hoofd Zorgroep Impuls. Afdelingen cardiologie, longgeneeskunde, neurologie, pijngeneeskunde, revalidatiegeneeskunde en sportgeneeskunde Máxima MC 
 • Mw. A.P.E. (Annette) Baart MBA (1962)

  • Vice voorzitter Raad van Toezicht 
  • Voorzitter commissie Human Resources en Governance en afgeleid daarvan ook voorzitter commissie Werving en Selectie leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 
  • Op aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad 

  Jaar benoeming
  2019 

  Jaar herbenoeming
  -- 

  Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode
  31-01-2023 

  Deskundigheidsgebied
  Bestuur en governance, publiek domein en regio. 

  Hoofd- en nevenfuncties
  Hoofdfunctie

  • Gemeentesecretaris / algemeen directeur bij de gemeente Woensdrecht 

  Nevenfuncties

  • Lid Algemeen Bestuur Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) 
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Marklandcollege, Oudenbosch 
  • Lid stuurgroep Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant 
    
 • Dhr. mr. B.J.M.P. (Boudewijn) Cremers (1971)

  • Lid commissie Human Resource en Governance 

  Jaar benoeming
  2020 

  Jaar herbenoeming
  -- 

  Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode
  31-07-2024 

  Deskundigheidsgebied
  Juridisch; governance, contracten en aansprakelijkheid. 

  Hoofd- en nevenfuncties
  Hoofdfunctie

  • Advocaat / partner Van Iersel Luchtman, Breda 

  Nevenfuncties

  • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 
 • Dhr. drs. M.E. (Michel) Hofman MSc (1970)

  • Voorzitter commissie Digitalisering 

  Jaar benoeming
  2020 

  Jaar herbenoeming
  -- 

  Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode
  31-07-2024 

  Deskundigheidsgebied 
  ICT, informatie beveiliging, data analyse, digitale zorg 

  Hoofd- en nevenfuncties
  Hoofdfunctie

  • CIO, manager Informatie en ICT van Isala Klinieken in Zwolle 

  Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht, lid commissie Financiën en ICT, Flevoziekenhuis Almere
 • Dr. J. (Koos) Wagensveld RA (1960)

  • Voorzitter commissie Bedrijfsvoering en Financiën 

  Jaar benoeming
  2019 

  Jaar herbenoeming
  -- 

  Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode
  31-01-2023 

  Deskundigheidsgebied
  Financiën en management control 

  Hoofd- en nevenfuncties
  Hoofdfunctie

  • Lector/professor Financial Control Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 
  • Lid managementteam Academie Financieel-Economisch Management HAN 
  • Academic Director Master Circulaire Economie HAN 
  • Universitair docent Radboud Universiteit Nijmegen/Faculteit Managementwetenschappen 

  Nevenfuncties

  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht, voorzitter Risico & Auditcommissie Onderlinge Verzekeringsmaatschappij ‘Rijn & Aar’ U.A.  
  • Lid Circulaire Raad Rijk van Nijmegen 
 • Drs. J.C. (Charles) van Wettum (1957)

  • Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid 
  • Op voordracht van de Cliëntenraad 

  Jaar benoeming 
  2021 

  Jaar herbenoeming
  -- 

  Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode
  31-12-2024 

  Deskundigheidsgebied
  Kwaliteit, patiëntveiligheid, marketing & communicatie 

  Hoofd- en nevenfuncties
  Hoofdfunctie

  • Rector Jan Tinbergen College Roosendaal (tot 1 oktober 2021) 
  • Voorzitter College van Bestuur SOVOR (tot 1 oktober 2021) 
  • Eigenaar Muttew Consult 

  Nevenfuncties

  • Lid commissie Hervisitatie Tweetalig Onderwijs, NUFFIC (tot 1 augustus 2021) 
  • Lid Raad van Advies / werkveldcommissie onderwijs Fontys Lerarenopleiding Tilburg (tot 1 april 2021) 
  • Lid toezichthoudend bestuur, Samenwerkingsverband RoosVO (samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs) (tot 1 oktober 2021) 
  • Voorzitter Bewonerscommissie ‘Zonneweide’, Bergen op Zoom