Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis

Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis

De Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis heeft als doel om het verblijf van patiënten en hun naasten in het Bravis ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. Zij zorgt ervoor dat extra voorzieningen, die niet altijd uit het gewone budget betaald kunnen worden, toch gerealiseerd worden.

Ook in 2021 zorgde de nog steeds heersende coronacrisis weer voor een grote impact op de gehele samenleving en op de organisatie van Bravis. Het was jammer genoeg voor het tweede jaar dat fysieke ontmoetingen voor het bestuur van Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis beperkt mogelijk was. De bestuursvergaderingen verliepen grotendeels online.

Bestuurssamenstelling

 • Piet van den Kieboom, voorzitter  
 • Wim Vromans, penningmeester 
 • Jette Bijleveld, secretaris en contactpersoon  
 • Jan van den Brand 
 • Elly Hertogh 
 • Martijn Pas 
 • Olav Posthumus 
 • Romy Sins 
 • Evert-Jan Slingenberg 
 • Nicolle Verbaten 
 • Hein Wouters 
 • Marcel Wijnen 

Wijziging bestuur

In 2021 is een nieuw lid toegetreden tot het bestuur van Stichting  Vrienden van het Bravis ziekenhuis. Elly Hertogh is met haar enthousiasme en achtergrond als communicatieadviseur een waardevolle aanvulling voor het bestuur. Met haar komst bestaat het bestuur uit 12 leden. 

Hulde aan alle medewerkers. Merci!

Hulde aan alle medewerkers. Merci!

Het bestuur van Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis heeft groot respect voor alle medewerkers. Bewonderenswaardig is hun niet aflatende inzet in de drukke coronatijden en hun warme betrokkenheid bij de patiënten. Als blijk van waardering en om hen daarvoor te bedanken liet het bestuur rond Pasen paaseitjes op alle afdelingen bezorgen en in de decembermaand een doos Merci!  Dit gebaar werd onderstreept met een brief op intranet, waarin de voorzitter nogmaals zijn dank uitsprak en alle medewerkers fijne feestdagen toewenste. 

Gulle gift van Bravis medewerkers

Als Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis worden wij regelmatig verblijd met een donatie of een gift. Als stichting zijn wij heel blij met elke euro die ons geschonken wordt. Met het gegeven geld ondersteunen wij financieel projecten die het verblijf voor patiënten en naasten in het Bravis ziekenhuis draaglijker maken. 

Maar een gulle gift van ruim € 730,- ingezameld door de eigen medewerkers van ons ziekenhuis is wel heel bijzonder. Dit bedrag is tot stand gekomen door de Kerstgeschenkenactie, waarbij medewerkers hun (overgebleven) ‘punten’ aan Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis hebben gedoneerd. Het bestuur zal een mooi project uitkiezen voor de besteding van dit bedrag. 

 

 

Gerealiseerde projecten in 2021

Gerealiseerde projecten in 2021

Met dank aan allen die een bijdrage geleverd hebben heeft Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis in 2021 weer enkele goede projecten gerealiseerd of ondersteund. Onderstaand een overzicht in vogelvlucht.  

 • 100 saunadoeken en 150 badhanddoeken voor de afdeling Medische Beeldvorming. Zij bieden patiënten meer comfort tijdens het wachten voor een mamma onderzoek 
 • Een speeltoren en stoeltjes voor de speelhoek op de Functieafdeling 
 • Beweegborden om patiënten op de verpleegafdelingen te stimuleren en te helpen bewegen. Een initiatief van de werkgroep ‘Bravis beweegt’ 
 • Bezoek en schenking van Stichting Wees weer kind aan het ziekenhuis 
 • Gelverwarmers om de echo van de buik te veraangenamen 
 • Traktatie voor alle medewerkers als dank voor hun inzet tijdens de coronapandemie 
 • Inzamelingsactie kleine petflesjes in Bravis Plaza’s. Deze actie loopt door in 2022 
 • Beweegbox met lichte oefenmaterialen voor patiënten op de Intensive Care 
 • Verplaatsbare hospice care-unit voor meer comfort tijdens laatste dagen patiënt 
 • Knuffelbeertjes voor patiënten op de klinische afdelingen voor de kerstdagen 
 • Kerstcadeaus voor de afdeling Kind & Jeugd 
 • Doosjes Merci! voor alle afdelingen als dank voor ieders inzet